(021)8835 73 14

مشاوره رایگان

ابتدا

تاثیر موبایل بر روند دیجیتال مارکتینگ در سال 2016

تاثیر موبایل بر روند دیجیتال مارکتینگ در سال 2016

امروزه نقش موبایل و اثر آن در راحت تر کردن انجام کارهای مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست. در دنیای بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ نیز استفاده از پتانسیل های موبایل و اپلیکیشن های آن برای معرفی محصول و خدمت شما موثر خواهد بود. در این ویدیو بر روی تاثیر موبایل و نقش آن در روند دیجیتال مارکتینگ در سال 2016 و 2017 صحبت شده‌است.

بدون دیدگاه

یک دیدگاه بفرستید