(021)8835 73 14

مشاوره رایگان

ابتدا

تغییر ساعت برگزاری جلسه اول دیجیتال مارکتینگ

تغییر ساعت کلاس دیجیتال مارکتینگ

تغییر ساعت برگزاری جلسه اول دیجیتال مارکتینگ

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان جلسه اول دیجیتال مارکتینگ 15 مهر می رساند که ساعت شروع برگزاری دوره از 10 به 9 صبح تغییر پیدا کرده است.

لینک رویداد در سایت ایوند:

https://goo.gl/8HWofm

 

بدون دیدگاه

یک دیدگاه بفرستید