(021)8835 73 14

مشاوره رایگان

ابتدا

معرفی دوره دیجیتال مارکتینگ دانشگاه هاروارد

Digital Marketing Academy

معرفی دوره دیجیتال مارکتینگ دانشگاه هاروارد

در این ویدیو یکی از مدرسان حوزه استراتژی شبکه های اجتماعی به معرفی اهمیت دیجیتال مارکتینگ و به کار گیری آن در کسب و کار افراد می پردازد

بدون دیدگاه

یک دیدگاه بفرستید