برگزاری کارگاه آموزشی دیجیتال آنالیتیکس در گروه صنعتی گلرنگ - آکادمی دیجیتال مارکتینگ