لزوم استفاده از ایمیل مارکتینگ در کسب وکارهای آنلاین - آکادمی دیجیتال مارکتینگ