پخش زنده جلسه اول دیجیتال مارکتینگ - آکادمی دیجیتال مارکتینگ