فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

کارگاه تلگرام مارکتینگ و ابزارهای آن

کارگاه‌تلگرام مارکتینگ، فرصت جدیدی از بازاریابی و تبلیغات را به صاحبان کسب و کارها، فعالان حوزه بازاریابی و مدیران اجرایی و بازاریابی معرفی می‌کند.