ایمیل مارکتینگ

رازهای موفقیت بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی خوب، موجب جذب مخاطبان (بازدیدکنندگان) می‌شود و یک نوع تبلیغ برای محصولات و خدمات و در نهایت افزایش فروش می‌شود.

۱۹ نکته برای ارتقای نرخ کلیک در ایمیل مارکتینگ قسمت سوم

یکی ازابزار های دیجیتال مارکتینگ برای دیده شدن بهتر ایمیل مارکتینگ و دیده شدن ایمیل توسط کاربران است در مقاله قبل باهم۱۳ نکته ایمیل مارکتینگ را خواندیم، باهم باقی مانده این موارد رو مرور میکنیم.

19 نکته برای ارتقای نرخ کلیک در ایمیل مارکتینگ قسمت دوم

بسیاری از گیرندگان، ایمیلتان را فقط مرور می کنند پس استفاده از یک فراخوان عمل در ایمیل بسیار مفید است. بدون فراخوان عمل شما نمی توانید گیرندگانتان را وادار به انجام کاری کنید تا تجارتتان پیشرفت کند.

هدیه آکادمی به شما

.