عمومی

آدرس IP چیست
عمومی

آدرس IP چیست؟| همه چیز درباره‌ی آی‌پی

آی‌پی (IP) کلمه‌ای که شاید روزانه بارها آن را شنیده باشید ولی مکانیزم عملکرد و کاربرد آن را ندانیم.شماره IP، آدرس اینترنت، یا هر چیزی