گوگل تگ منیجر

گوگل تگ منیجر

ردیابی کلیک های گوگل تگ منیجر

به عنوان یک قابلیت، ردیابی کلیک در گوگل تگ منیجر یک تله عالی برای تازه کاران محسوب می شود. شروع کردن در این زمینه بسیار

گوگل تگ منیجر

ردیابی تبدیل ها با iFrame در گوگل تگ منیجر

همان طور که مطلع هستید گوگل تگ منیجر ابزار بسیار قدرتمند است که با وصل کردن آن به آنالیتیکس می توانید آنالیزهای بسیار دقیقی را

گوگل تگ منیجر
گوگل تگ منیجر

گوگل تگ منیجر (GTM) برای تازه کارها

گوگل تگ منیجر یکی از ابزارهای کاربردی گوگل است، این ابزار در کنار گوگل آنالیتیکس برای پیشرفت و توسعه کسب و کار آنلاین ضروری استگوگل