بازاریابی

بازاریابی

16 مهارت مذاکره برای بازاریابان

مهارت مذاکره قطعا یکی از ارکان اصلی برای هر فرد چه در زندگی شخصی و چه در کسب و کار است با ما همراه باشید

بازاریابی

پنج نیروی رقابتی پورتر چیست؟

با ما همراه باشید تا با پنج نیروی رقابتی پورتر آشنا شوید و این ۵ فاکتور را بهتر بشناسید. تحلیل پنج نیروی رقابتی پورتر Porter’s