دوره بازاریابی در شبکه‌‌های اجتماعی : 20 ساعت آموزش