دوره های ویژه

دوره های تخصصی دیجیتال مارکتینگ

متخصص رشد کسب و کارها در فضای دیجیتال شوید

⏳ ۲۰۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۱۸ آذر

دوره گوگل ادز پیشرفته در آکادمی دیجیتال مارکتینگ - مدرس: هاتف تالویی

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: ۱۸ آذر

⏳ ۳۲ ساعت | 📅 زمان برگزاری: بزودی …

تک دوره ها

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۰ آذر

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۱۲ آذر

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۱۴ آذر

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۱۵ آذر

دوره گوگل آنالیتیکس

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۱ آذر

نگ منیجر

⏳ ۸ ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: ۲۶ آذر

گوگل ادز

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۴ دی

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۴ دی

دوره ایمیل مارکتینگ در آکادمی دیجیتال مارکتینگ با تدریس مهرداد نوری

⏳ ۱۲ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۵ دی

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۴ دی

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۱ بهمن

Call Now Button