دوره های ویژه

دوره های تخصصی دیجیتال مارکتینگ

متخصص رشد کسب و کارها در فضای دیجیتال شوید

⏳ 200 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 11 آذر

⏳ 32 ساعت | 📅 زمان برگزاری: 23 آبان ماه

دوره گوگل ادز پیشرفته در آکادمی دیجیتال مارکتینگ - مدرس: هاتف تالویی

⏳ 20 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: 4 آذر

دوره سئو تخصصی آکادمی دیجیتال مارکتینگ - علی حسینی

⏳ 40 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 26 دی

تک دوره ها

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 20 آذر

⏳ 16 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 29 آبان

⏳ 16 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 1 آذر

⏳ 16 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 5 آذر

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 7 آذر

دوره گوگل آنالیتیکس

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 13 آذر

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 19 آذر

نگ منیجر

⏳ 8 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: 19 آذر

دوره ایمیل مارکتینگ در آکادمی دیجیتال مارکتینگ با تدریس مهرداد نوری

⏳ 12 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 21 آذر

گوگل ادز

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 27 آذر

⏳ 20 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: 29 آذر

Call Now Button