دوره های حضوری پیش رو

انتخابی حرفه ای برای تبدیل شدن به یک متخصص دیجیتال مارکتینگ

دوره تخصصی گوگل ادز

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره: 24 بهمن

دوره ایمیل مارکتینگ

⏳ ۸ ساعت | 📅 شروع دوره: ۲۳ بهمن

دوره تبلیغات آنلاین

⏳ ۱۲ ساعت | 📅 شروع دوره: ۱۲ بهمن

دوره تخصصی سئو

⏳ ۴۸ ساعت | 📅 شروع دوره: ۴ بهمن

دوره تخصصی گوگل آنالیتیکس

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره: ۳ بهمن

دوره تخصصی بازاریابی محتوایی

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره: ۲ بهمن

دوره استراتژی دیجیتال مارکتینگ

⏳ ۳۲ ساعت | 📅 شروع دوره: ۲۷ دی

دوره تخصصی گوگل آنالیتیکس

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره: ۲۱ دی