امین مظهری

درباره استاد

مدیر محصول سکان، مدیر محصول سابق و هم بنیان گذار تگ موند

دوره های استاد

ریتنشن مارکتینگ

950,000 تومان

به مدت 12 ساعت

نامشخص

مشاهده جزئیات بیشتر