علیرضا نیکوکار

درباره استاد

مدرس دوره (UI و UX) طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری استراتژیست و مبلغ طراحی تجربه و چابکی مدیر طراحی تجربه شرکت ایران کیش و مشاور بهسازان، مبنا و …

دوره های استاد