کیان کیانلو

درباره استاد

مدیردیجیتال مارکتینگ ایسام، کارشناس مارکتینگ اسبق اسنپ و علی بابا

دوره های استاد