مجید نوروزی

درباره استاد

مدیر سئو آکادمی دیجیتال مارکتینگ، مدیر دیجیتال مارکتینگ و سئو رای نت، مدیر دیجیتال مارکتینگ و سئو آجیلستان، مدیر سابق سئو موسسه مهاجرتی ملک پور، و مدیر سئو همراه اول

دوره های استاد