پارسا کاکویی

درباره استاد

کارشناس بازاریابی محتوا و شبکه های اجتماعی، مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ و بهینه سازی کمپین های تبلیغاتی

دوره های استاد