سجاد احمدی

درباره استاد

مدیر بازاریابی تیماپ، مدیر سابق دیجیتال مارکتینگ کیلید، مدیر سابق واحد پرفرمنس مارکتینگ شرکت سفرهای علی بابا

دوره های استاد