نمایش 39 از 39
دوره ویدئویی

5,500,000 تومان

140 ساعت

شروع از 1400/7/3

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره سئو مقدماتی

750,000 تا 750,000 تومان

15 ساعت

شروع از 1400/8/16

مشاهده جزئیات بیشتر
دانشگاه محتوا

4,800,000 تومان

100 ساعت

شروع از 1400/9/2

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره گوگل آنالیتیکس

850,000 تا 1,000,000 تومان

15 ساعت

شروع از 1400/8/20

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره گوگل ادز

950,000 تا 950,000 تومان

18 ساعت

شروع از 1400/7/18

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره جامع E-CRM

600,000 تا 600,000 تومان

15 ساعت

شروع از 1400/8/3

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره استراتژی دیجیتال مارکتینگ

1,300,000 تا 1,300,000 تومان

24 ساعت

شروع از 1400/7/25

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره گوگل تگ منیجر

600,000 تومان

9 ساعت

شروع از 1400/9/10

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره طراحی کمپین های دیجیتال

950,000 تا 950,000 تومان

18 ساعت

شروع از 1400/8/11

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره اصول دیجیتال مارکتینگ

950,000 تا 950,000 تومان

18 ساعت

شروع از 1400/8/18

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره بازاریابی محتوایی

830,000 تا 1,000,000 تومان

15 ساعت

شروع از 1400/8/28

مشاهده جزئیات بیشتر
گوگل ادز پیشرفته

1,400,000 تومان

18 ساعت

شروع از 1400/9/1

مشاهده جزئیات بیشتر
آنالیتیکس پیشرفته

650,000 تا 850,000 تومان

12 ساعت

شروع از 1400/7/8

مشاهده جزئیات بیشتر
تگ منیجر پیشرفته

350,000 تا 450,000 تومان

12 ساعت

شروع از 1400/8/23

مشاهده جزئیات بیشتر
کارگاه عملی فروش

190,000 تومان

4 ساعت

شروع از 1400/7/22

مشاهده جزئیات بیشتر
اکسل کاربردی در دیجیتال مارکتینگ

950,000 تا 1,200,000 تومان

20 ساعت

شروع از 1400/7/10

مشاهده جزئیات بیشتر
کپی رایتینگ

1,850,000 تا 1,850,000 تومان

22 ساعت

شروع از 1400/7/2

مشاهده جزئیات بیشتر
سئو مدیران

6,000,000 تومان

100 ساعت

شروع از 1400/8/24

مشاهده جزئیات بیشتر
ریتنشن مارکتینگ

950,000 تومان

12 ساعت

شروع از 1400/7/21

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره سئو تخصصی

1,400,000 تومان

30 ساعت

شروع از 1400/8/17

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره گیمیفیکیشن

950,000 تا 1,100,000 تومان

12 ساعت

شروع از 1400/7/19

مشاهده جزئیات بیشتر