نمایش 32 از 32
دوره گوگل آنالیتیکس

800,000 تا 6,000,000 تومان

15 ساعت

شروع از 1400/6/1

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره گوگل ادز

900,000 تا 950,000 تومان

18 ساعت

شروع از 1400/5/3

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره تخصصی ایمیل مارکتینگ

550,000 تا 600,000 تومان

15 ساعت

شروع از 1400/5/11

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره استراتژی دیجیتال مارکتینگ

1,100,000 تا 1,300,000 تومان

24 ساعت

شروع از 1400/5/18

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره گوگل تگ منیجر

420,000 تا 450,000 تومان

9 ساعت

شروع از 1400/5/5

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره طراحی کمپین های دیجیتال

700,000 تا 6,000,000 تومان

18 ساعت

شروع از 1400/6/10

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره اصول دیجیتال مارکتینگ

920,000 تا 950,000 تومان

18 ساعت

شروع از 1400/5/5

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره بازاریابی محتوایی

750,000 تا 830,000 تومان

15 ساعت

شروع از 1400/5/5

مشاهده جزئیات بیشتر
دوره سئو مقدماتی

700,000 تا 750,000 تومان

15 ساعت

شروع از 1400/5/5

مشاهده جزئیات بیشتر
کپی رایتینگ

1,850,000 تومان

22 ساعت

شروع از 1400/6/5

مشاهده جزئیات بیشتر