یوسف فراهانی

درباره استاد

مدیر محتوا و کپی رایتینگ علی بابا ، استراتژیست محتوا و برنامه ریز ارتباطات بازاریابی

دوره های استاد

کپی رایتینگ

1,850,000 تا 1,850,000 تومان

به مدت 22 ساعت

نامشخص

مشاهده جزئیات بیشتر