آکادمی دیجیتال مارکتینگ

آموزش دیجیتال مارکتینگ در ۲۰۰ ساعت به صورت حرفه ای 

راهکار رشد کسب و کار

شما با شرکت در دوره ها متخصص رشد کسب و کارها در فضای دیجیتال می شوید

آموزش کاملا کاربردی

سرفصل های آموزشی کاملا براساس نیاز کسب و کارهای ایرانی تدوین شده اند

ارائه مدرک معتبر

در پایان دوره ها و اخذ نمره قبولی به شما مدرک رسمی شرکت در دوره ارائه می شود

⭐️دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال

⏳ مجموعا ۲۰۰ ساعت شامل ۱۱ زیر دوره

🔹 یک روز در هفته: ۲۵ جلسه ۸ ساعته

🔸 دو روز در هفته: ۵۰ جلسه ۴ ساعته

✅ دارای مدرک رسمی وزارت علوم

💥 ثبت نام در جلسه اول رایگان است

دوره های ویژه آموزش دیجیتال مارکتینگ

بهترین دوره دیجیتال مارکتینگ ویژه آموزش دیجیتال مارکتینگ توسط اساتید برجسته این حوزه تدریس می شوند

دوره گوگل ادز پیشرفته در آکادمی دیجیتال مارکتینگ - مدرس: هاتف تالویی

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 زمان: ۱۸ آذر (در حال تکمیل ظرفیت)

⏳ ۲۰۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۵ آذر

⏳ 40 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲ دی

⏳ 40 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۶ دی

تک دوره های تخصصی آموزش دیجیتال مارکتینگ

آموزش دوره جامع دیجیتال مارکتینگ شامل دوره های زیر می شود که شما می توانید به صورت جداگانه نیز در آنها شرکت کنید

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۰ آذر

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۱ آذر

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۶ آذر

نگ منیجر

⏳ ۸ ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی:  ۲۶ آذر

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۴ دی

گوگل ادز

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۴ دی

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۴ دی‌

دوره ایمیل مارکتینگ

⏳ ۱۲ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۵ دی

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۴ دی

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۱ بهمن

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: ۱۶ بهمن