آکادمی دیجیتال مارکتینگ

اولین موسسه آموزش تخصصی دیجیتال مارکتینگ در ایران
  • دوره های متنوع
  • سرفصل های آموزشی کامل
  • حضوری و غیرحضوری

دوره سئو با رویکرد دیجیتال مارکتینگ

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۱۷ بهمن

دوره ایمیل مارکتینگ

⏳ ۸ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۳ بهمن

دوره اصول دیجیتال مارکتینگ

⏳ ۴۰ ساعت | 📅 شروع دوره های بعدی: ۲۵ بهمن و ۱ اسفند

دوره تخصصی سئو

⏳ ۴۸ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۵ بهمن

دوره مدیریت بازاریابی دیجیتال

⏳ ۲۰۰ ساعت | 📅 شروع دوره های بعدی: ۲۵ بهمن و ۱ اسفند

دوره تخصصی بازاریابی محتوایی

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دورههای بعدی: ۲۶ بهمن و ۷ اسفند

دوره گوگل گاراژ

⏳ ۲۰ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۲۶ بهمن

دوره تخصصی گوگل ادز

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۱ اسفند

وردپرس با رویکرد دیجیتال مارکتینگ

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره: ۱ اسفند و ۲ اسفند

دوره بازاریابی در شبکه های اجتماعی

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: ۳ اسفند

دوره استراتژی دیجیتال مارکتینگ

⏳ ۳۲ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: به زودی

دوره تبلیغات آنلاین

⏳ ۱۲ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: به زودی

دوره گوگل آنالیتیکس

⏳ ۱۶ ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: به زودی