آکادمی دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ را در 200 ساعت حرفه ای بیاموزید

راهکار رشد کسب و کار

شما با شرکت در دوره ها متخصص رشد کسب و کارها در فضای دیجیتال می شوید

آموزش کاملا کاربردی

سرفصل های آموزشی کاملا براساس نیاز کسب و کارهای ایرانی تدوین شده اند

ارائه مدرک معتبر

در پایان دوره ها و اخذ نمره قبولی به شما مدرک رسمی شرکت در دوره ارائه می شود

⭐️دوره جامع مدیریت بازاریابی دیجیتال

⏳ مجموعا 200 ساعت شامل 11 زیر دوره

🔹 یک روز در هفته: 25 جلسه 8 ساعته

🔸 دو روز در هفته: 50 جلسه 4 ساعته

✅ دارای مدرک رسمی وزارت علوم

💥 ثبت نام در جلسه اول رایگان است

دوره های ویژه

⏳ 200 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 26 شهریور

تک دوره های تخصصی

دوره جامع مدیریت دیجیتال مارکتینگ شامل دوره های زیر می شود که شما می توانید به صورت جداگانه نیز در آنها شرکت کنید

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 26 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 5 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 1 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 12 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 12 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 5 شهریور

⏳ 20 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: 8 شهریور

⏳ 12 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 27 شهریور

⏳ 16 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: به زودی

⏳ 12 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 10 مهر

⏳ 8 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: به زودی

دوره های تکمیلی

⏳ 20 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: 10 شهریور

⏳ 40 ساعت | 📅 شروع دوره بعدی: به زودی

⏳ 20 ساعت | 📅 زمان برگزاری دوره بعدی: به زودی